Home
Klantenservice
Contact
Contactgegevens

Een Groene Revolutie in de Bouwsector

In een wereld die steeds meer gericht is op duurzaamheid en CO2-reductie, wordt ook de bouwsector geconfronteerd met de uitdaging om milieuvriendelijker te worden. Eén van de oplossingen hiervoor is prefab beton. Lees hoe deze innovatieve benadering de bouwsector transformeert en aanzienlijk bijdraagt aan CO2-reductie.

Wat is Prefab Beton?

Prefab beton, oftewel geprefabriceerd beton, is beton dat vooraf in een fabriek wordt gegoten en vervolgens op de bouwplaats wordt geïnstalleerd. Het wordt gebruikt om een breed scala aan betonelementen te creëren, zoals trappen, wanden, kolommen, bordessen, balkons, galerijen en kelders. Prefab Beton biedt tal van voordelen ten op zichte van in het werk gestort beton, waaronder sneller en slimmer bouwen met een hogere kwaliteit.

CO2-Reductie door Prefab Beton

1. Efficiëntere productie

Bij Prefab Beton Online gaan we uit van gestandaardiseerde producten, dit betekent dat er niet voor bijna ieder element een nieuwe houten mal hoeft te worden gefabriceerd en getransporteerd. Daarnaast is het productieproces van prefab beton is bij ons uiterst efficiënt. Betonelementen worden in een gecontroleerde fabrieksomgeving vervaardigd, waarbij grondstoffen, zoals cement, zand en grind, nauwkeurig worden gemeten en gemengd. Dit leidt tot minder verspilling en een lagere CO2-uitstoot in vergelijking met conventioneel bouwen op locatie.

2. Alternatieve bindmiddelen

Cement is een belangrijk bestandsdeel van beton, bij de productie van het traditionele Portland cement komt echter veel C02 vrij. In ons prefab beton gebruiken we hoogoven cement (CEM III) dat zorgt voor zo'n 50% minder CO2 uitstoot. Dit cement bevat alkalisch gereactiveerde slakken (een restproduct uit de staal industrie) als alternatief bindmiddel. Daarsnaast maken we meer en meer gebruik van gerecycled beton als basis voor nieuw beton.

3. Minder transport

Het transport van materialen naar de bouwplaats is een belangrijke bron van CO2-uitstoot. Bij prefab beton is het transport van kant-en-klare elementen veel efficiënter dan het vervoeren van losse materialen. Daarnaast hebben we een betoncentrale op de productie locatie en komen het benodigde zand en grind van lokale winlocaties. Dit betekent minder vrachtwagenbewegingen en dus minder CO2-uitstoot.

4. Langere levensduur

Betonconstructies hebben over het algemeen een langere levensduur dan ander bouwmethoden. Dit betekent dat ze minder vaak moeten worden vervangen of gerenoveerd, wat op lange termijn bijdraagt aan CO2-reductie.

5. Energie-efficiëntie

Het gebruik van prefab beton kan leiden tot energie-efficiëntere gebouwen. Betonnen wanden en vloeren hebben goede thermische eigenschappen, wat resulteert in minder energieverlies en een lagere CO2-uitstoot in verband met verwarming en koeling.

6. Herbruikbaarheid

Prefab beton kan in vele gevallen worden gedemonteerd en elders opnieuw gebruikt worden. Dit bevordert een circulaire economie en minimaliseert de behoefte aan nieuwe grondstoffen en energie-intensieve productie.

Betonakkoord

We ondersteunen het Betonakkoord waarin afspraken zijn gemaakt met bijna de gehele Nederlandse betonsector om de betonsector in 2030 klimaatneutraal en circulair te maken. Ondanks dat we in Nederland reeds het meeste duurzame beton van de wereld fabriceren, willen we meer dan dat. Dat dit gaat lukken staat buiten kijf. We realiseren in 2023 namelijk al een reductie in de CO2-uitstoot van zo’n 20%.

 

De Toekomst van Groen Bouwen

Prefab beton is slechts een van de vele innovatieve benaderingen die de bouwsector transformeren in een groenere en duurzamere industrie. De voordelen van prefab beton zijn duidelijk en dragen op significante wijze bij aan de CO2-reductie, wat essentieel is in onze strijd tegen klimaatverandering.

Terwijl de wereld zich blijft richten op duurzaamheid, is ons prefab beton een uitstekend voorbeeld van hoe innovatieve bouwmethoden kunnen bijdragen aan een groenere toekomst. Samen met andere eco-vriendelijke maatregelen en materialen zal prefab beton een cruciale rol blijven spelen in het verminderen van de ecologische voetafdruk van de bouwsector. Het is een veelbelovende stap richting een duurzamere wereld voor de huidige en toekomstige generaties.